Γρήγορα, σωστά, υπεύθυνα και οικονομικά!
Έχουμε τη δυνατότητα δακτυλογράφησης κάθε είδους κειμένου, όπως:
  • Λογοτεχνικά κείμενα
  • Θεατρικά έργα, βιβλία, δοκίμια
  • Νομικά κείμενα
  • Ιατρικά κείμενα
  • Ναυτιλιακά κείμενα
  • Οικονομικά κείμενα
  • Πτυχιακές ή άλλες εργασίες
  • Επίσης: Δακτυλογραφήσεις καθ΄ υπαγόρευση!

Επικοινωνήστε μαζί μας

3 + 1 = ?